Povrat poreza

Zaposleni svake godine ostavljaju poreznim organima mnogo novca jer ne znaju šta je sve moguće povratiti od poreza. Poreznu prijavu možete ispuniti preko interneta ili uzeti u poreskom uredu (Finanzamt).

Ukoliko želite, povrat poreza možete zatražiti i zu pomoć poreznog savjetnika – Steuerberater, a postoji mogućnost da kupite software uz pomoć koga ćete sami popuniti Steuererklärung.

Koliko vremena imate za podnošenje poreske prijave?

Za podnošenje poreske prijave imate pravo  četiri godine, što znači da zahtjev za 2011 možete podnijeti najkasnije do 31.12. 2015., ali ovo se odnosi samo na osobe koje dobrovoljno/freiwillig podnose zahtjev za povrat poreza, koje nisu obavezne podnijeti zahtjev.

Šta su vanredni izdaci /aussergewönliche Belastungen und Sonderausgaben?

Troškovi selidbe – ukoliko ste preselili iz zdravstvenih razloga. Ukoliko ste preselili iz privatnih razloga, onda troškove koje imate za osobe koje vam pomažu-Umzugshelfer-navodite kao haushaltsnahe Dienstleistungen. Selidba zbog posla se vodi kao Werbungskosten ili Betriebsausgaben.

Pflegekosten– troškovi za njegu druge osobe. Ko njeguje drugu osobu, može odbiti od poreza troškove koje je imao oko njegovanja ili paušalni iznos od 924 eura. Paušalni iznos se dobija samo u slučaju da osoba koja je njegovala drugu osobu ne dobija nadoknadu za taj posao, već ga obavlja ili u svom stanu ili u stanu osobe koju njeguje.

Troškovi nastali oko porođaja – npr. troškovi za babicu, ljekove, boravak u bolnici, ljekara.

Putni troškovi – neophodna vožnja do ljekara, apoteke ili do bolnice mogu se odbiti od poreza. Ukoliko ste za vožnju koristili vlastiti automobil, Finanzamt će vam vratiti samo onoliko koliko biste potrošili za sredstva javnog prevoza.

Troškovi saniranja stana ili kuće – ukoliko ste saniranjem otklonili konkretnu opasnost po zdravlje, npr. buđ/plesanj sa zidova i sl.

Troškovi nastali oko rastave braka

Troškovi vezani za školovanje djeteta

Slušni uređaji – ukoliko imate recept od doktora za slušni uređaj

Naočare – ukoliko imate potvrdu od doktora/recept da vam su vam potrebne nove naočare

Troškovi za sahranu – ukoliko su troškovi sahrane veći od nasljedstva

Troškovi za vrtić ili Tagesmutter – mogu se odbiti 2/3 od troškova koje ste imali za zbrinjavanje djeteta i to do djetetove 14. godine.

Troškovi za izdržavanje razvedenog partnera

Troškovi za alimentaciju, izdržavanje djece

Prilog za crkvu

Donacije, dobrovoljni prilozi humanitarnim organizacijama- Spenden

Troškovi za poreznog savjetnika – Steuerberatungskosten

Troškovi reprezentacije/Werbungskostensu troškovi koji su vezani za vaš posao

Ovdje spadaju putni troškovi za one koji putuju na posao izvan mjesta stanovanja , tzv. Pendlerpauschale

Troškovi za radnu sobu ukoliko na poslu nemate radno mjesto, kao npr. nastavnici ili ukoliko radite od kuće

Troškovi za razne vrste osiguranja , kao što su Kranken – i Pflegeversicherung, zatim Arbeitslosen- i Haftpflichtversicherung. Zatim, ukoliko zbog posla morate voditi duplo domaćinstvo- doppelte Haushaltsführung

Ostali troškovi reprezentacije:

sredstva za rad: kompjuter, stručna  literatura, pisaći sto, regal za knjige,  troškovi za internet ukolio ga koristite u službene svrhe, troškovi za poslovna putovanja kja ste sami platili, troškovi za usavršavanje u struci – Fortbildungskosten, troškovi brazovanja – Ausbildungskosten, troškovi za prekvalifikaciju – Umschulungskosten, takse za studiranje – Studiengebühr ukoliko studirate zu rad

Ovdje su nabrojani samo neki od troškova koje možete samo djelomično ili potpuno odbiti od poreza. Bliže i detaljnije informacije ćete dobiti od svog poreznog savjetnika ili iz stručne literature.