Školski sistem u Njemačkoj

Bildquelle: (c) knipseline / www.pixelio.de

Sva djeca koja žive u Njemačkoj imaju obavezu pohađanja škole.  Najprije se pohađa osnovna škola. U osnovnu školu se kreće u onoj godini u kojoj dijete navrši šest godina.

Osnovna škola- Grundschule- traje četiri godine, dok djeca u Berlinu i Brandenburgu pohađaju osnovnu školu šest godina. Gotovo sve škole u Njemačkoj su državne škole i školovanje u njima je potpuno besplatno, međutim, postoje i privatne i internacionalne škole za koje je potrebno izdvojiti određenu sumu novca.

Nakon osnovne škole  djeca prelaze u srednju školu. U Njemačkoj postoji nekoliko vrsta srednjih škola: niža srednja škola- Hauptschule, realna škola- Realschule i gimnazija- Gymnasium. Koju srednju školu će učenik upisati odlučuje učenikov uspjeh iz osnovne škole, nastavnik i roditelji.

Niža srednja škola- Hauptschule– je namijenjena učenicima koji nakon završetka škole žele naučiti neki zanat. U ovoj vrsti škole učenici stiču pored teorijskog znanja i korisna praktična znanja i vještine. Hauptschule traje pet godina, do 9. razreda.  Na kraju 9. razreda učenici dobivaju potvrdu o završetku niže srednje škole, a polaganjem dodatnog ispita ostvaruju kvalificirani završetak niže srednje škole.

Realna škola- Realschule– je škola u kojoj se očekuje više samostalnog učenja nego u Hauptschule i ona prenosi učenicima proširenije opšte obrazovanje. U Realschule učenici mogu naučiti drugi strani jezik i za razliku od gimnazije obrazuju se za strukovno znanje, a potvrda o završenoj realnoj školi omogućava učenicima pohađanje strukovne srednje škole- Berufsschule, strukovne gimnazije- Berufsgymnasium ili nastavak školovanja u gimnaziji. Realschule traje do 10. razreda.

Gimnazija- Gymnasium je namenjena učenicima koji žele nakon mature studirati na univerzitetu, (strukovnoj) visokoj školi ili višoj stručnoj školi ili onim učenicima koji žele pohađati dualni(dvojni) studij, gde se teoretski dio nastave odvija na univerzitetu ili visokoj školi, a praksa u preduzeću. Gimnazija traje 8 ili 9 godina (do 12. ili 13. razreda), zavisno od škole. Nakon završetka gimnazije učenici polažu maturu- das Abitur. Nakon završene gimnazije učenici stiču veoma široko opšte obrazovanje.

Gemeinschaftsschule -U nekim pokrajinama Njemačke postoje i Gemeinschaftsschulen, gdje djeca zajednički uče od 5-10 razreda, a u nekim školama i od 5- 12/13 razreda. Djeca uče zajedniči bez obzira na talenat i potencijal učenika. Svakom djetetu je omogućen individualan razvoj i podrška od strane nastavnika koji u ovom vidu škole imaju veliki utjecaj na uspjeh učenika. Sva djeca su različita, a ovdje se različitost ne smatra preprekom već  šansom za razvoj demokratskog i pluralističkog društva.

Gemeinschaftsschule organizira najmanje 3-4 dana u sedmici/tjednu cjelodnevnu nastavu, gdje učenici imaju mogućnost pohađanja raznih aktivnosti poslije podne. Na taj način većina domaćih zadataka se obavi u školi što ujedno predstavlja i olakšanje za roditelje

Učenici mogu učiti na tri različita nivoa: osnovni nivo- najniži nivo s kojim učenici mogu na kraju školovanja dostići Hauptschulabschluss nakon 9. ili 10. razreda, zatim srednji nivo koji omogućava završetak školovanja kao Realschulabschluss i prošireni nivo učenja koji učenike može dovesti do mature- Gymnasialabschluss. Svaki učenik se individualno podstiče i pomaže u razvijanju svojih sposobnosti i potencijala. Npr. ukoliko neki učenik u jednom predmetu ostvaruje osnovni najniži nivo znanja, on posve može u drugom predmetu biti na najvišem nivou. Sve zavisi od učenika i njegovih sposobnosti. Isto je moguće tokom vremena preći s nižeg nivoa na viši nivo učenja.

Nakon završenog školovanja u jednoj od gore nabrojanih  škola, učenici imaju mogućnost da se obrazuju u određenoj struci – Berufsausbildung ( frizer, kozmetičar, trgovac, pomoćnica kod ljekara, medicinska sestra , automehaničar itd.) Takođe postoje razne mogućnosti za nadoknađivanje mature.

Zatim postoji mogućnost pohađanja univerziteta i stjecanje akademskog obrazovanja, dualni studij- Dualstudium ili studij na visokoj strukovnoj školi Fachhochschule.

Strukovna izobrazba u Njemačkoj- Berufsausbildung

Da bi se pronašao posao u Njemačkoj važno je imati završenu strukovnu izobrazbu- Berufsausbildung ili završen studij. Berufsausbildung traje po pravilu dvije do tri i po godine. Teoretski dio se stiče u strukovnoj školi- Berufsschule, a praktični dio se uči u preduzeću. Informacijski centri za profesionalno usmjeravanje- Berufsinformationszentren, BIZ, u sklopu agencije za rad, Agentur für Arbeit, pomažu mladim ljudima pri odabiru budućeg zanimanja nudeći brojne informacije o raznim vrstama zanimanja i kvalifikacijama koje su potrebne za obavljanje odgovarajućeg posla.