Šta je to Patientenverfügung/pismeni dokument o slobodnoj volji pacijenta?

Bild: (c)Lupo / www.pixelio.de
U donošenju odluke vezane za medicinsku intervenciju ljekar se uvijek konsultuje sa pacijentom koji na kraju odlučuje hoće li npr. operaciju prihvatiti ili ne. Međutim, u slučajevima kada pacijent više nije u stanju samostalno donositi odluke, bilo bi poželjno da raspolaže određenim pismenim dokumentom u kojem stoji izražena njegova volja. U ovom dokumentu pacijent saopštava kakav tretman želi ili ne želi u slučaju bolesti ili nesreće, a kada više nije sposoban da samostalno donese odluku kao kada na primjer leži u komi i na umjetan način mu se održava život.
Dokument je potrebno držati na mjestu na kome će se lako pronaći, a preporučljivo je uputiti članove porodice ili bliske osobe o mjestu njegovog čuvanja. Dokument važi od dana sastavljanja i poželjno ga je sastaviti u pismenoj formi sa preciznim detaljima kako da ljekari postupaju u konkretnim situacijama. Na stranici www.aeztekammer.de možete pronaći gotove formulare po kojima se možete rukovoditi u sastavljanju ovog obrasca ili ih ištampati i popuniti.