Borna – virus – mogući uzročnik depresije, bipolarnog poremećaja i napada panike

 

Borna-virus je infektivni uzročnik u mozgu i glavni osumnjičeni za bipolarne poremećaje kao i za napade straha, panike i kompulzivno opsesivni poremećaj, ali i kao jedan od mogućih uzročnika ADHS-a, MS, Parkinsona, hroničnog umora (CFS) i drugih bolesti.

Borna- virus (nem. Bornavirus, engl. borna disease virus ili ukratko BDV) u jednakoj mjeri napada i ljude i životinje. Prema izvještajima iz oblasti istraživanja svaki treći čovek je latentno pogođen. Uslijed velikog stresa i lošeg imuniteta bolest  se može javiti  kod 5% stanovništva. Virus se može tesirati, a postoji i način njegovog liječenja. Prilikom testiranja je ustanovljeno da se često pojavljuje u kombnaciji sa hroničnom boreliozom i virusima herpesa!

Dijelovi virusa po najnovijim istraživanjima se nalaze već milione godina u genomu ljudi i životinja. Da li je to odlučujuće za aktiviranje virusa, mora se još razjasniti. Ljudi zaraženi ovim virusom ne moraju uvijek imati kontakt sa životinjama.

Virus je dobio ime po gradu „Borna“ u Saksoniji, Njemačka, gdje je ova bolest prije 100 godina dovela do epidemije  sa smrtnim slučajevima kod konja. Dokazano je da se ova bolest pojavljuje kod različitih vrsta životinja (konja, ovaca, mačaka, kunića, parcova, miševa, nojeva i od nedavno kod papagaja i tigrica (njem. Wellensittiche)kao i kod životinja u zoološkom vrtu. Izrazito veliki broj vlasnika konja ili drugih životinja, koje su zaraženi borna-virusom, pokazuje slične simptome kao i njihove zaražene životinje.

Rizični faktori, koji podstiču aktiviranje borna-virusa putem slabljenja imunog sistema, su negativni emocionalni stres (npr. gubitak partnera, preopterećenost na poslu, stres u porodici/obitelji). Što duže ovaj negativni emocionalni stres potraje , veći je rizik da se aktivira borna-virus u tijelu čovjeka.

Razvojem  novih metoda za dokazivanje virusa na Robert-Koch Institutu stvorena je slika o tome koliko često se bolest u kojem uzrastu pojavljuje. Kod djece se obično javljaju poremećaji gutanja i uzimanja hrane, kasnije problemi sa koncentracijom i hodom, dok su kod odraslih ustanovljeni psihički poremećaji, uglavnom depresija., strahovi, apatija, nezainteresovanost za svakodnevne aktivnosti, sindrom hroničnog umora, bourn out. Kasnije kod djece simptomi uglavnom nestaju, virus ostaje u nervnim ćelijama/stanicama i može se reaktivirati uslijed slabosti imunog sistema.