Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

IMPERATIV

Bild: (c) Stefanie Hofschlaeger / www.pixelio.de

IMPERATIV

Imperativ ili zapovjedni način koristimo kada od nekoga nešto zahtjevamo, tražimo, naređujemo, dajemo uputstva, a upotrebljava se za 2. lice jednine , 2. lice množine i 3. lice množine kada se nekome obraćamo sa Vi/Sie.

  1. lice imperativa jednine može imati nastavak –e koji se u govornom jeziku uglavnom izostavlja, a u 2. licu množine dobija nastavak -t ili –et:

npr.2. lice jednine: Mach die Tür zu! Zatvori vrata! – u 2.licu se izostavlja nastavak za prezent –st .

ili za 2.lice množine: Macht die Tür zu! – Zatvorite vrata!  Imperativ za 2.lice množine je identičan sa prezentom, samo se ne koristi zamjenica „Ihr“

U 3.licu množine kada se nekome obraćamo sa Vi, imperativ bi glasio: Machen Sie die Tür zu! – Zatvorite vrata!

Primjeri:

Infinitiv 2.lice jednine 2.lice množine 3-lice množine
machen Mach!/Uradi! Macht!/Uradite! Machen Sie!
lesen Lies!/Čitaj! Lest!/Čitajte! Lesen Sie!
kommen Komm!/Dođi! Kommt!/Dođite! Kommen Sie!
schreiben Schreib!Piši! Schreibt!/Pišite! Schreiben Sie!
sein Sei!/Budi! Seid!/Budite! Seien Sie!

Nastavak –e u 2. licu često se izostavlja, ali kod nekig glagola ga ipak koristimo radi lakšeg izgovora:

Antworte bitte!/Odgovori!
Atme tief! / Diši duboko!
Öffne das Fenster bitte!/Otvori prozor!
Entschuldige bitte!/Izvini!
Warte bitte! / Sačekaj!
Heirate bitte nicht! /Nemoj da se vjenčaš!
Finde bitte! /Pronađi!
Rede bitte! /Govori!

Glagoli koji imaju infinitivni nastavak –eln, -ern ne izostavljaju –e u 2. licu:

Lächle doch! /Smeškaj se!
Kichere nicht! /Ne cerekaj se!
Schüttle die Flasche! /Protresi flašu!

Glagoli koji u prezentu u 2.licu jednine mjenjaju e u „i“ ili e u „ie“, zadržavaju ovu promjenu i u imperativu :

Infinitiv 2.lice jednine 2.lice množine 3.lice množine
sehen Sieh! / vidi! Seht! / vidite! Sehen Sie! / Vidite!
essen Iss! / jedi! Esst! / jedite! Essen Sie! / jedite!
geben Gib! / daj! Gebt! / dajte! Geben Sie! /dajte!
nehmen Nimm! /uzmi! Nehmt! / uzmite! Nehmen Sie! / uzmite!

Uglavnom se imperativ koristi u govornom jeziku  sa partikulom „mal“, npr.:

Hilf mir mal bitte! – Molim te pomozi mi!, u suprotnom djeluje dosta neljubazno i neučtivo (Hilf mir!) Isti slučaj je i sa „bitte“

Primjeri:

Mach die Tür zu!

Mach mal bitte die Tür zu! (ovako izražen imperativ djeluje mnogo prijatnije i učtivije)

Glagoli kod kojih u prezentu a prelazi u ä nemaju ovu promjenu u imperativu:

Infinitiv 2.lice jednine 2.lice množine 3.lice mn.
fahren Fahr!/Vozi! Fahrt!/Vozite! Fahren Sie!/Vozite!
laufen Lauf!/Trči! Lauft!/Trčite! Laufen Sie!/Trčite!
schlafen Schlaf!/Spavaj! Schlaft!/Spavajte! Schlafen Sie!/Spavajte!

(Bild: Stephanie Hofschlaeger  / pixelio.de)