Mogućnost zbrinjavanja djece u Njemačkoj

Dječije jaslice/Kinderkrippe:

Djeca u Njemačkoj u dobi između 0-3 godine mogu biti zbrinuta u jaslice/Kinderkrippe, koje mogu biti državne, privatne ili vjerske.

Cijena jaslica varira u zavisnosti od primanja roditelja, kao i drugih kriterija.  Neki roditelji prijavljuju svoju djecu u jaslice već u vrijeme trudnoće majke.

Dječiji vrtić/Kindergarten

Vrtić u Njemačkoj mogu pohađati djeca od navršene 3 godine  pa sve do polaska u školu. Radno vrijeme vrtića kao i cijena se razlikuju od ustanove do ustanove. Veoma je bitno dijete na vrijeme prijaviti u vrtić ili jaslice. Kada odaberete ustanovu koja bi odgovarala vašem djetetu, najbolje je da se odmah prijavite na listu čekanja.  Formulare za prijavu djeteta dobićete  direktno u vrtiću koji izaberete.

Privatne osobe koje čuvaju djecu-„Mama preko dana“- njem. Tagesmutter

Ukoliko želite, možete vaše dijete dati na čuvanje privatnim osobama, njem. Tagesmutter (mama preko dana). One se brinu o djeci od najmlađe dobi pa sve do polaska u školu u vlastitom domu. Za takav način čuvanja djece ove osobe moraju završiti kurseve kod službe za djecu i omladinu (Jugendamt), koja im daje dozvolu za rad. Troškovi ovakvog zbrinjavanja djece mogu da iznose u prosjeku 300-600 eura mjesečno. Takođe postoje i Kinderfrauen, dadilje, koje za razliku od Tagesmütter čuvaju djecu kod vas , u vašem domu.