Reforma zdravstvene njege

U januaru 2015 stupa na snagu novi zakon o njegovanju bolesnika. Naknada za njegovanje bolesnika biće povišena za sva tri stupnja/stepena zdravstvene njege (Pflegestufe), od prvog do trećeg.

Za prvi stepen/stupanj zdravstvene njege umjesto 235 ubuduće će se primati 244 eura, za Pflegestufe II umjesto 440 od sada 458 eura, a za Pflegestufe III umjesto 700 od januara 728 eura.

Osobe,  koje se pored njegovanja bolesnika kod kuće, nalaze dodatno još u radnom odnosu, od januara imaju pravo dobiti 10 slobodnih dana u godini . Do sada su ti dani bili neplaćeni, međutim, od januara će njegovatelji za taj period primati 90% svoje neto zarade.

Biće takođe moguće, bolesnika koga se njeguje, na kraće vrijeme ostaviti u domu za njegu (Pflegeheim) ili će kući kao zamjena  dolaziti druga osoba  da njeguje bolesnika.

Od 2013 osobe oboljele od demencije su bile uračunate u Pflegestufe nula. Od januara 2015 imaju i one pravo na djelomičnu dnevnu i noćnu njegu kao i na kraće njegovanje.

Ubuduće će se isplaćivati veće nadoknade za mjere renoviranja stana kako bi se prilagodilo potrebama njegovane osobe, kao npr. proširivanje vrata, preuređvanje kupatila itd.

Savezna vlada namjerava poboljšati njegu u domovima, tako što će zaposliti više osoblja. Broj njegovatelja će se popeti sa 25 000 na 45 000.

Quelle: Heilbronner Stimme, 12.12.2014

lifeline.de