Stranci iz Evropske Unije uskoro bez prava na socijalnu pomoć u Njemačkoj

Bild: (c)Dr. Klaus-Uwe Gerhardt / www.pixelio.de

Prema nacrtu novog zakona strancima iz Evropske Unije će biti uskraćena socijalna pomoć Hartz IV.

Ovo pravilo važi za strance EU, koji  u Njemačkoj borave manje od pet godina. Do sada je važilo pravilo da stranci iz Evropske Unije ostvaruju pravo na socijalnu pomoć već nakon tri mjeseca boravka u Njemačkoj.

Međutim, oni će imati pravo na kratkotrajnu pomoć za maksimalni period od četiri sedmice kako bi pokrili osnovne troškove za život dok ne nađu posao. Istvovremeno bi dobili novčanu pomoć za troškove povratka u zemlju iz koje su došli  kako bi tamo zatražili socijalnu pomoć.  Ovaj zakon je predstavljen od strane ministarke za socijalna pitanja kako bi se prekinuo tzv. socijalni turizam (njem. Sozialtourismus), koji su do sada uglavnom koristili EU stranci iz Istočne Evrope.