Dnevni odmor – Ruhezeiten

Vrijeme odmora u Njemačkoj u toku dana ne postoji regulisano za teritoriju cijele Njemačke, svaka pokrajina ima svoje „Ruhezeiten“.

Uglavnom u većini pokrajina važi pravilo da se između 12 i 15 sati ne smije praviti buka, svirati klavir, glasno slušati muzika, kositi trava, bušiti zidove i sl. Ove radnje su takođe zabranjene nedjeljom kao i uveče od 20 do 7 sati ujutro.