Dvojezično vaspitanje / dvojezični odgoj

Roditelji u dijaspori su često u nedoumici kojim jezikom da komuniciraju sa svojom djecom. Postavljaju se pitanja tipa da li je moguće da dijete savlada oba jezika, maternji i njemački u istoj mjeri. Dvojezičnost je velika šansa i veliko bogatstvo za budućnost djece.

Naučno je dokazano da ljudi koji odrastaju dvojezično imaju bolji sluh i bolju sposobnost razlikovanja zvukova u odnosu na djecu istog uzrasta koja odrastaju samo uz jedan jezik. Bilingualni ljudi, p naučnicima, su u stanju da bolje prerađuju zvukove u mozgu.

Nedavno je grupa naučnika potvrdila činjenicu da se kod dvojezičnih ljudi alchajmerova bolest javlja četiri do pet godina kasnije u odnosu na ljude koji govore samo jedan jezik.

Za razliku od osoba koje drugi jezik nauče tek za vreme školovanja, kod dvojezičnih koji su odrasli uz dva jezika, su uvek oba jezika aktivna, a često su i obe strane mozga, lijeva i desna istovremeno aktivne.

Ukoliko roditelji govore različitim jezicima, onda je poželjno da majka priča sa djecom jedan, a otac drugi jezik. Djeca često jedan jezik povezuju sa određenom osobom, npr. „mamin jezik“ sa mamom, a „tatin jezik“ sa tatom. Čitajte djetetu na maternjem jeziku, gledajte  slikovnice, slušajte dječiju muziku.

Dakle, govorite sa djecom maternji jezik, to je jezik koji najbolje znate. Pogrešno je sa djecom govoriti njemački jezik ako ga niste perfektno savladali jer će djete na taj način usvojiti vaše greške i izražavati se pogrešno.

Učeći djete maternjem jeziku dajete mu dobru osnovu i za učenje drugih jezika. Ona djeca koja odrastaju dvojezično obično kasnije u školi lakše nauče i treći jezik.