Test za dobijanje njemačkog državljanstva

Ispit za dobijanje nemačkog državljanstva polažu osobe koje su podnijele zahtjev za primanje u njemačko državljanstvo. Položenim ispitom potvrđujete svoje znanje o društvenom i pravnom poretku u Njemačkoj.

Ispit se sastoji od 33 pitanja za koje imate 60 minuta na raspolaganju, a na svako od pitanja dobijate ponuđena četiri moguća odgovora. Ukoliko ste najmanje 17 pitanja tačno odgovorili, ispit se smatra položenim, a ako imate manje od 17 tačnih odgovora, imate pravo da ponovite ispit.

Nakon položenog ispita dobijate uvjerenje  koje dostavljate ustanovi gdje ste podneli zahtjev za izdavanje državljanstva.

Od 33 pitanja tri su vezana za pokrajinu (Bundesland) u kojoj živite, a 30 pitanja spadaju u krug tema „Život u demokratiji“, „Istorija i odgovornost“ i „Čovjek i drustvo“ .

Neke njemačke pokrajine takodje nude  odgovarajuće kurseve koji ce Vas  pripremiti za polaganje ovog ispita. Cijena ispita iznosi 25 eura/evra.

Za test ćete se najbolje pripremiti koristeći online katalog sa pitanjima i odgovorima. Nakon odgovora na svako pitanje dobićete prikazan tačan odgovor. Jedan od portala na kome možete uraditi ovaj test jeste www.bamf.de.