-N DEKLINACIJA IMENICA ili SLABA DEKLINACIJA IMENICA

 

Slabe imenice muškog roda dobijaju u jednini i u množini nastavak –en ili ako završavaju na –e samo –n. Često su to imenice koje označavaju:

a) pripadnost nekoj naciji: der Däne, der Schwede, der Franzose, der Pole, der Russe, nazivi za životinje: der Löwe, der Affe, der Bär, der Hase,

b) oznake za osobe: der Zeuge, der Bote, der Neffe, der Junge, der Bursche, der Kollege itd.

c) imenice koje završavaju na – and, -ant, i -ent: der Student, der Assistent, der Demonstrant, der Elefant, der Emigrant, der Konsument, der Präsident

d) imenice muškog roda koje završavaju na  -oge, -ad i -at:   der Kardiologe, der Gynäkologe, der Pädagoge, der Kamerad,         der Kandidat, der Automat

e) imenice muškog roda koje završavaju na -ist: der Journalist, der Polizist, der Tourist, der Egoist, der Kapitalist

f) slijedeće imenice koje ne spadaju u  ostale grupe: der Held, der Fotograf, der Herr, der Mensch, der Nachbar, der Pilot, der Prinz, der Architekt, der Bauer, der Chaot, kao i imenica srednjeg roda:   das Herz

Jednina Množina
Nom. der Mensch die Menschen
Gen. des Menschen der Menschen
Dat. dem Menschen den Menschen
Ak. den Menschen die Menschen
Jednina Množina
Nom. der Junge die Jungen
Gen. des Jungen der Jungen
Dat. dem Jungen den Jungen
Ak. den Jungen die Jungen
Jednina Množina
Nom. der Kunde die Kunden
Gen. des Kunden der Kunden
Dat. dem Kunden den Kunden
Ak. den Kunden die Kunden
Jednina Množina
Nom. der Löwe die Löwen
Gen. des Löwen der Löwen
Dat. dem Löwen den Löwen
Ak. den Löwen die Löwen
Jednina Množina
Nom. der Brite die Briten
Gen. des Briten der  Briten
Dat. dem Briten den Briten
Ak. den Briten die Briten
Jednina Množina
Nom. der  Franzose die Franzosen
Gen. des Franzosen der Franzosen
Dat. dem Franzosen den Franzosen
Ak. den Franzosen die Franzosen

ove imenice sve imaju i u genitivu nastavak –en, medjutim, postoje imenice u –n deklinaciji koje u genitivu dobijaju nastavak – ns:

Jednina Množina
Nom. der Name die Namen
Gen. des Namens der Namen
Dat. dem Namen den Namen
Ak. den Namen die Namen
Jednina Množina
Nom. der Gedanke die Gedanken
Gen. des Gedankens der Gedanken
Dat. dem Gedanken den Gedanken
Ak. den Gedanken die Gedanken
Jednina Množina
Nom. der Buchstabe die Buchstaben
Gen. des Buchstabens der Buchstaben
Dat. dem Buchstaben den Buchstaben
Ak. den Buchstaben die Buchstaben