Savjet za pisanje sastava

Evo jedan savjet za učenike, koji mi često traže pomoć u Inboxu za pisanje sastava. Kada opisujete neki događaj ili pišete priču u slikama , nemojte stalno počinjati rečenicu sa Und dann… und dann ili uvijek sa subjektom, npr.: Er hat gesagt… Er hat gemacht… Er hat telefoniert…,  već kako bi sastav bio življi i interesantniji za čitanje koristite riječi koje  i u svom maternjem jeziku  koristite za pisanje sastava.

Sastav možete započeti ovim riječima:

Es war ein schöner Tag…,/ Bio je lijep dan,   Eines Tages…/Jednog dana…,

Letztes Jahr…/Prošle godine…,   Eines Nachts…/Jedne noći…,    Am Wochenende…/Za vikend…,

Am Mittwoch…,/ U srijedu…,   Am Anfang…./Na početku…,   Bevor…/Prije nego što…/Prije…,

Nach einer Weile…/Nakon nekog vremena…

Zatim u daljem tekstu možete koristiti i ove izraze:

Danach…/Zatim…,   Kurz danach…/Kratko poslije toga,                Kurz davor…./Kratko prije toga,

Jetzt…/Sada…,   Schließlich…./Konačno…,   Während…/ Dok/Za vrijeme…,   Plötzlich…/Odjednom…,

In diesem Augenblick…./U ovom trenutku…,   Außerdem…/Osim toga…,   Nun…/Sada,/Odsada…,

Schon…/Već…,   Ganz überraschend…/Posve iznenada…,   Daraufhin…/Zatim/Nakon toga…,

Bald…/Uskoro…,   Davor…/Prije toga…,   Endlich…/Konačno…,   Bald darauf…./Uskoro nakon toga…,

Damit…/Time/S tim/S tom stvari….,   Hiermit…/Ovime/Time…   Nebenbei…/Usput…,

Nach einiger Zeit…/Nakon izvesnog vremena…

Na kraju teksta mogu da stoje slijedeći izrazi:

Zum Schluss…/Za kraj…,

Das war mein schönstes Erlebnis. / To je bio moj najljepši doživljaj.

Dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. / Taj doživljaj neću nikada zaboraviti.

Alles fand ein gutes Ende. / Sve je završilo dobro.

(Bild: Bernd Kasper  / pixelio.de)