Rauf/runter/rein oder hinauf/herunter/herein?

Oblici rauf, runter, rein, raus und rum– koriste se više u svakodnevnom govoru, a u standardnom/književnom jeziku ti oblici bi glasili: hinauf, herunter, herein, hinein, heraus, hinaus, herum 

hin– prema, ka, k, onamo, tamo (od govornika u drugom pravcu)    Geh hin!– Idi tamo!                                                                her-ovamo, (ka govorniku) Komm her!– Dođi vamo! Her zu mir!– K meni! Ovamo!

rauf- hinauf/herauf 

 hinauf-(prema) gore, naviše, uvis, nagore Komm mit uns hinauf/rauf! – Pođi s nama gore! (znači i mi još nismo gore otišli)
herauf– gore, odozdo prema gore Komm (he)rauf!– Dođi gore! (mi smo već gore i zovemo nekoga da dođe kod nas gore)

 runter – herunter/hinunter    

 herunter– odozgo prema dolje                                                                    
Komm (he)runter! Dođi dole! (dođi tu gdje se govornik nalazi)  (He)runter vom Tisch!– Siđi sa stola (dolje)!
hinunter– ići dolje (odozgo prema dolje ići, od govornika prema dolje) Geh bitte in den Keller hinunter/runter!– Idi, molim te, dolje u podrum!; Ich bringe euch hinunter/runter! – Otpratiću vas dolje! (znači sada se nalazimo gore)

rein- herein/hinein – unutra

Herein!– Uđite! Slobodno!Naprijed! (kada neko kuca na vrata, mi se tada nalazimo u prostoru, u kući, sobi itd.)               Kommen Sie bitte (he)rein! – Izvolite, uđite! (prema govorniku)
hinein-unutra, u  (kada smo izvan prostora u koji trebamo ući)        Geh ins Haus hinein! – Idi u kuću! Uđi u kuću! (Mi smo sada vani, pravac od govornika prema kući).
 U svakodnevnom govoru može se koristiti izraz „ hinein müssen“; Wir müssen in die Wohnung hinein. –  Moramo ući u stan ; Ich muss hinein! – Moram unutra!

raus- heraus/hinaus – van                                                   

 (He)raus mit der Sprache! Govori!; (He)raus mit euch in den Garten! – Idite van u dvorište!; Nimm das (he)raus!– Izvadi to!                                                                                                                 hinaus van                                                                                                       Sie schaut durchs Fenster hinaus. – Ona gleda kroz prozor van. ; Hinaus mit euch!– Idite van!

rum- herum                                                                                 

 herumfahren – voziti se okolo, vozikati se, vozati se            Wir sind nur so (he)rumgefahren. – Samo smo se tako vozikali okolo; Die Kinder laufen (he)rum.– Djeca trčkaraju okolo.

(Bild: Andrea Damm  / pixelio.de)