Šta je Kehrwoche?

 

Kehrwoche ( od njem. kehren – mesti, pomesti i Woche – tjedan/sedmica). U gotovo svakoj njemačkoj pokrajini postoji Kehrwoche. To je obaveza, koju treba svaki stanar naizmenično da obavlja, a sastoji se od čišćenja stepeništa, zajedničkih prostorija i puta  ispred zgrade/kuće. Obično u svakoj zgradi postoji plan, na kojem stoji raspored sa imenima stanara i kada su na redu za čišćenje ili svaki stanar koji obavi svoju „Kehrwoche“ stavi  tablicu sa natpisom „Kehrwoche“ kod svoga susjeda/komšije, koji zatim slijedeći tjedan dolazi na red. U nekim zgradama postoji i razlika između velike i male Kehrwoche (kleine und große Kehrwoche). O tome je najbolje da se raspitate kod vašeg stanodavca, a ponekad sve informacije imate i u ugovoru – Mietvertrag.