Šta trebate uraditi prije useljenja?

Bild: (c) Rainer Sturm / www.pixelio.de

Ako u ugovoru ne stoje Nebenkosten za struju, vodu i plin, onda morate sami da pronađete opskrbljivača/snabdjevača za električnu energiju, vodu i plin. Kada nađete snabdjevača, sklopite s njima ugovor. Za informacije možete pitati i vašeg stanodavca ili pogledati na web stranici grada u koji ste doselili.

Prijavite telefon, internet i televiziju. U Njemačkoj postoje razni ponuđači za ove usluge. Najbolje da cijene uporedite preko internet portala. Priključak fiksnog telefona i interneta traje obično više tjedana/sedmica, tako da je najbolje da se već prije useljenja za to pobrinete.

Za televiziju, radio i kompjuter s internetom se plaćaju u Njemačkoj GEZ – Gebühren. Formulare za prijavu možete naći preko interneta, ali i u bankama i poštama.

Isto tako je važno da se u roku od sedam dana prijavite u uredu za građane – Einwohnermeldeamt  ili u Bürgeramt-u. Ponesite pasoš/putovnicu ili ličnu/osobnu kartu. Ako stanujete u iznajmljenom stanu, moraćete pokazati  i ugovor o stanovanju – Mietvertrag. Na web stranici grada pronaći ćete informacije o adresi Einwohnermeldeamt ili Bürgeramta.