Zdravstveno osiguranje u Njemačkoj

Bild:  (c)Tim Reckmann / www.pixelio.de

Zavod za zdravstveno osiguranje (njem. Krankenkasse) možete sami slobodno da birate u Njemačkoj. Zaposleni su obično osigurani kod obaveznog/zakonskog zavoda za zdravsveno osiguranje (gesetzliche Krankenkasse). Pojedinci sa visoki primanjima mogu da izaberu i privatno zdravstveno osiguranje. Ukoliko ste zakonski zdravstveno osiguran (bei der gesetzlichen Krankenkasse), a vaš bračni partner je nezaposlen, imate pravo njega i djecu mlađu do 25 godina besplatno osigurati preko vas. Ukoliko su djeca u radnom odnosu, onda su oni već zasebno osigurani.

Sporazumijevanje sa ljekarima/liječnicima

Zdravstveno osiguranje – Krankenkasse vam ne plaća tumača za vreme lječničkih pregleda jer ta usluga nije predviđena njihovim pravilnikom. Ako ste u mogućnosti i ako ne vladate dovoljno njemačkim jezikom, povedite nekoga ko će vam pomoći pri razumijevanju ljekara. Naravno, možete povesti i tumača čije troškove morate snositi sami, a oni iznose od 25 do 50 eura po satu. Informišite ljekara prije dolaska kako biste izbjegli dugotrajno čekanje jer vi tumača plaćate i za vreme čekanja.Ukoliko se liječite u nekoj klinici, onda imate pravo na besplatnog tumača ukoliko ga bolnica ima na raspolaganju.

Slobodan izbor ljekara

U Njemačkoj imate pravo da slobodno izaberete ljekara koji će vas liječiti. Ukoliko ste zakonski zdravstveno osigurani (gesetzlich krankenversichert) obavezni ste uzeti ljekara koji ima odobrenje za rad od gesetzliche Krankenkasse, a ne kod privatnog ljekara. Listu tih ljekara ćete naći na internetu ili kod vašeg zdravstvenog osiguranja. Nakon isteka tromjesječja imate pravo i da promijenite ljekara, mada je preporučljivo imati stalnog porodičnog ljekara (Hausarzt).

Ljekaru opšte prakse je poznata vaša istorija bolesti (anamneza) i on vas upućuje, ukoliko za to postiji potreba kod specijaliste. Pri tome dobijate od njega Überweisungsschein (uputnicu/uput).

Prije odlaska ljekaru ugovorite termin koga se trebate i vi i ljekar pridržavati. Ukoliko ste iz nekog razloga sprečeni da odete na ugovoreni termin, onda ga i otkažite na vrijeme.

Gesundheitskarte/zdravstvena kartica/zdravstvena iskaznica

Gesundheitskarte (ranije se zvala Versichertenkarte) ili zdravstvena kartica je kartica koju dobija svaki član porodice i potrebno je je ponijeti pri svakom posjetu ljekaru. Na njoj se nalaze podaci o pacijentu, ime i prezime, datum rođenja, broj osiguranja. Neka privatna osiguranja nemaju kartice, pa je poželjno imati kod sebe neki dokument kojim se možete identificirati, npr. pasoš/putovnicu ili osobnu kartu. Ukoliko ste sporazumni na zdravstvenoj kartici će biti memorisani podaci vezani za vaše zdravlje, krvna grupa, alergije, hronične bolesti. Ukoliko ste zakonski zdravstveno osigurani, ljekar obračunava troškove vašeg liječenja direktno sa vašim zdravstvenim osiguranjem, dok  privatni pacijenati sve račune plaćaju sami, a poslije ih dostavljaju privatnom osiguranju kod kojih su osigurani.

Troškovi za lijekove

Zdravstveno osiguranje preuzima troškove za lijekove koji se izdaju na recept, a za većinu recepata morate platiti vlastiti udio ili participaciju (Eigenanteil) od 5 eura za svaki lijek, a najviše 10 eura. Za neke lijekove zakonsko zdravstveno osiguranje odbija platiti troškove. Tada će vam vaš liječnik prepisati privatni recept čije troškove morate u potpunosti sami snositi. Osobe sa niskim primanjima mogu kod svoje Krankenkasse zatražiti povrat sume novca koji su uložili za plaćanje participacije.